Kunskap som räddar liv

Magnus Johansson

Att konfrontera en anställd med ett misstänkt alkohol- eller drogproblem är något av det svåraste man som chef kan ställas inför, och processen som följer är oftast smärtsam för alla inblandade. Magnus Johansson är själv nykter alkoholist sedan 12 år tillbaka. Han är dessutom medgrundare och delägare i ett företag som arbetar med arbetsgivare över hela Sverige kring alkohol- och drogrelaterade frågor. Magnus skriver här om de problem som man som arbetsgivare kan möta när man misstänker att en medarbetare har alkohol- eller drogberoende.

Cirka en miljon svenskar lider av alkohol- eller drogrelaterade problem, något som innebär såväl negativa konsekvenser för företagen som lidande för de enskilda individerna. Vare sig man är anhörig, chef eller kollega är det en extremt svår utmaning att konfrontera personer med missbruk eller beroende, och inte sällan möts man av både förnekelse och ilska. Något som resulterar i en känsla av vanmakt hos den som försöker hjälpa. Många väljer därför att låta bli, vilket är en orsak till att den här typen av problematik, trots dess enorma omfattning, förblir dold.
Att sitta som chef med ett personalansvar innebär en skyldighet att agera om man misstänker att någon av ens anställda har problem med alkohol eller droger, vilket är oerhört svårt. Faktum är att nio av tio tillfrågade chefer uppger att den här typen av dilemma är ett av de jobbigaste man kan tvingas ställas inför i sin yrkesroll. Att ta steget till det där första samtalet med en person som man misstänker lider av ett missbruk är skrämmande, främst på grund av oron för att kränka genom att påstå något som kanske inte stämmer. Den ständigt gnagande rädslan för att ha fel gör således att man oftast väljer att blunda för det uppenbara så pass länge att den enda utvägen till slut blir att medarbetaren i fråga blir tvungen att lämna sitt jobb, vilket i sin tur kan leda till att denne sjunker allt djupare ned i sitt destruktiva beteende, och, i värsta fall, dör till följd av sitt beroende.

Är du orolig för en anställd eller kollega? Följande varningssignaler kan tyda på ett alkohol- eller drogproblem.

  • Ojämn arbetsprestation med hög högsta nivå och låg lägsta nivå.
  • Hög korttidsfrånvaro, särskilt i anslutning till helger, semester och annan ledighet, samt upprepad sen ankomst och oförklarliga försvinnanden.
  • Förändrat beteende som kännetecknas av nervositet, rastlöshet, humörsvängningar, aggressivitet, depressiva tendenser, misstänksamhet, självcentrering och försämrad hygien.
  • Personen i fråga begär förskott på lönen, lånar pengar av kollegor, överskrider budget, använder företagets medel på ett oansvarigt vis, samt har en rörig privatekonomi med dyra vanor och höga kostnader för t ex mobiltelefon.
  • Personen blir vid upprepade tillfällen berusad i samband med sociala aktiviteter, missköter sina representationsåtaganden, uppträder olämpligt i sociala sammanhang, befinner sig på arbetsplatsen på konstiga tider, och beter sig illa mot kollegor.

Fyra byggstenar till en handlingsplan:

  • Definiera. Hur ser problemet ut?
  • Identifiera. Vilka är de vanligaste signalerna?
  • Agera. Hur tar jag tag i problemet, och hur tar jag det jobbiga, första samtalet?
  • Hantera. Hur ser processen ut vad gäller den praktiska hanteringen av alkohol- och drogproblem, och vad förväntas av mig som chef under rehabiliteringsprocessen?

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2