Lär dig motiveras av kritik

Alla vet hur viktigt det är med feedback, därför utbildar många företag sina chefer och arbetsledare i att bli mer inkännande när de ska ge konstruktiv kritik. Detta är givetvis bra men någonting många missar är att det är mottagaren som styr om den tar till sig av feedbacken. Folk måste därför sluta behandla feedback som något som endast ges utan även se det som någonting man får.

Ett utvecklingssamtal, ett välment förslag eller konstruktiv kritik kan utlösa en känslomässig reaktion som i sin tur gör att samtalet avslutas och kan skapa spänning i relationen. Men detta går att råda bot på genom att identifiera och hantera de känslor som utlöses av feedback och sedan dra nytta av kritik, även om det är dåligt levererad.

Sex steg till att bli bättre på att ta emot feedback

Att ta emot feedback på rätt sätt handlar om att kunna sortera och filtrera. Man måste förstå den andra personens synvinkel, prova på idéer som vid första anblick inte verkar falla in i normen och vara öppen för att experimentera med olika sätt att göra saker på. Man måste också kunna avfärda kritik som verkligen är felriktad.

Var medveten om hur du brukar reagera

Du har fått feedback hela ditt liv så det finns utan tvekan ett mönster i hur du brukar reagerar. Gör dig själv medveten på dessa invanda reaktioner: brukar du försvara dig utifrån fakta: – Det du kommer med är helt enkelt fel, bråkar du om leveranssättet: – Ska du ta det här över e-post?, eller slår du bara tillbaka: – Du, av alla människor!
Ler på utsidan men kokar på insidan? Blir du ledsen eller heligt förbannad? Håller du med om feedbacken intellektuellt, men har svårt att ändra ditt beteende?
Och vilken roll spelar tiden in: Brukar du förkasta feedbacken i ögonblicket för att sedan steg tillbaka och ta dig tid att fundera över riktigheten i det som sagts? Accepterar du feedbacken direkt, men bestämmer dig efter en tids överväganden att förkasta den?

Skilj "vad" från "vem"

Om du vet att syftet med samtalet var feedback och rådet var klokt, bör det inte spela någon roll vem som kom med det. Men det gör det. När någon du har en relation till ger dig feedback kan innehållet blandas samman med dina känslor för personen (samt hur, när, och var han/hon sa det) och möjligheten att ta in budskapet är borta. För att undvika detta måste du arbeta på att lära dig separera budskapet från budbäraren och sedan överväga båda.

Plocka fram det som hjälper

En del feedback är värderande: – Ditt betyg är en Fyra. En del är motiverande: – Det här kan du göra för att förbättra dig. Båda delarna behövs . Värderingarna talar om var du står idag, vad som väntar och vad som förväntas av dig. Den motiverande feedbacken ger dig möjlighet att lära dig se dina svagheter och förbättra dig.

Förstå budskapet

Ofta är det inte omedelbart klart om feedback är giltigt och användbart. Så innan du accepterar eller förkastar den, göra en analys för att bättre förstå vad den går ut på.

Be själv om feedback

Feedback som du själv har bett om riskerar sällan att röra upp några större känslostormar. Vänta därför inte tills ditt årliga utvecklingssamtal, utan hitta stället möjligheter att få lagom stora bitar feedback från en mängd olika människor, under hela året. Försök att precisera dig när du ber om feedback. Då kan även styra vad du vill få feedback om. Gör du frågan för vid, som: – Har du någon feedback för mig?, blir det dels omöjligt för dig att styra svaret till det område du vill ha feedback på och dels blir det även ohanterbart för den du ber om feedback från. Genom att precisera dig kommer du att få konkret information och kan sedan be om ytterligare exempel på hur du kan förbättra dig, i din egen takt.

Experimentera

Efter att ha fått och förstått feedbacken kan det fortfarande vara svårt att urskilja vilka råd som bäst kan komma att hjälpa dig. Därför bör du experimentera dig fram. Även om du kanske tvivlar på att ett förslag kan vara användbart kan det ändå vara värt ett att prova. När någon ger dig råd, försök förhålla dig känslomässigt neutral och testa det. Om den inte fungerar är det ju bara att avsluta experimentet.

Det är aldrig lätt att ta kritik. Även när du vet att den kan hjälpa dig utvecklas och du litar på den som ger dig kritik, kan det ändå få dig att känna dig missbedömd, illa behandlad och ibland till och med hotad.

Din utveckling är beroende av din förmåga att dra nytta av kritik, råd och coachning från chefer, kollegor och underordnade. De kan vara bra eller dåliga på att ge det men det är ändå upp till dig att ta till dig av feedbacken du får. Du är den viktigaste faktorn för din egen utveckling.

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2