Experter: Robotarna tar över

Årets första kvartalsrapporter är gjorda och det är hög tid att börja lyfta blicken och se framåt. Talarforum har tagit hjälp av Andreas Ekström, Darja Isaksson, Nicklas Bergman och Diana Uppman, fyra av Sveriges främsta framtidsspanare, för att få en uppfattning om framtiden. De har bland annat svarat på frågor om vilka som är de kommande trenderna inom näringslivet, vilka tekniska innovationer som kommer att påverka oss mest samt vad vi bör se upp med inom ekonomin.

Bland de tekniska innovationerna som vi står inför är det främst robotiseringen och digitaliseringen som våra trendspanare lyfter fram.

– Robotiseringen är det som indirekt påverkar oss mest, eftersom det förändrar förutsättningarna för arbetslivet. I övrigt är det internet, även i fortsättningen, med alla dess implikationer. Vi är bara i början av den digitala revolutionen, säger Andreas Ekström som är journalist på Sydsvenskan och utsedd till Årets talare 2015 av Talarforums kunder.

Darja Isaksson, som bland annat blivit utsedd till supertalang och superkommunikatör av tidningen Resumé, håller med och lägger till Deep learning och artificiell intelligens. – Möjlighen att använda datorer till att analysera och förstå information på sätt som tidigare inte varit möjligt. Redan idag används artificiell intelligens exempelvis till att skriva sportreferat och väderleksnyheter, svara i callcenters samt effektivisera cancerforskning och röntgenanalys.

Just artificiell intelligens kommer att påverka oss på flera olika sätt.

– Utvecklingen i närtid är att vi kommer få digitala assistenter som både pratar och interagera allt bättre. De kan hjälpa oss i vardagen med till exempel vad som ska handlas och boka möten, ta reda på information och hjälpa oss och peppa oss i vardagen och på arbetet. Gränsen mellan artificiell kommunikation och mellanmänsklig kommunikation kan på sikt suddas ut allt mer, menar Diana Uppman som bland annat leder projekt inom marknadsföring och har utsetts till Året trendagent.

– Vad det egentligen handlar om är den artificiella intelligensens förmåga till att hantera och skapa struktur i enorma mängder information, och komplexiteten i detta kommer bara öka i takt med att allt fler sensorer och uppkopplade prylar tas i bruk. Det kan handla om hälso- och sjukvård, finanssektorn, försäkringsbranschen eller andra delar av samhället där stora datamängder ska bearbetas, säger Nicklas Bergman som har 20 års erfarenhet som serieentreprenör, riskkapitalinvesterare och futurist i framkanten av teknikutvecklingen.

Miljön, nollräntorna och priset på olja är några av de saker som kommer att få ekonomiska konsekvenser i framtiden, enligt våra trendspanare.

– Accelererande orättvisor. Världen behöver en låg men undantagslös global bolagsskatt, säger Andreas Ekström.

– Vi ser en ökad geo-strategisk tävling mellan länder om resurser, ökning av religiösa rörelser och utövare samt en intensifierad nationalism. Dessa är starka mottrender till dagens globalisering. Samtliga områden kommer ha stor påverkan på dagens trendutveckling och skapa helt nya framtidsscenarier än ovan beskrivna. Dessa mottrender kommer påverka de enskilt nationella ekonomier i en trolig negativ riktning på kort sikt och om de når upp till en större makrotrend kommer den definitivt omstöpa vår ekonomiska utveckling, hävdar Darja Isaksson.

– Framförallt är det två tillstånd som är värda att hålla i minnet framöver. Dels de låga, och ibland till och med negativa räntorna. Detta är ett ovanligt tillstånd som kommer bestå de närmsta åren. Låga räntor leder till låga avkastningförväntningar, och kapitalet letar då alternativa investeringar. En effekt som syns tydligt är att intresset för riskkapitalinvesteringar i onoterade bolag ökat markant under senare år. Det andra tillståndet som påverkar världsekonomin är de låga priserna på olja och råvaror. Detta kommer dels av nya tekniska lösningar inom utvinning, men också av minskad efterfrågan från utvecklingsländer som Kina och Indien, förutspår Nicklas Bergman.

Digitaliseringen, effekterna av klimatavtalet och delningsekonomin är några av de trender som näringslivet kan se fram emot.

– Det som alla pratar om är ju robotisering och delningsekonomi – eftersom det i båda fallen leder till färre och sämre lönade arbetstillfällen för vanliga människor. Det finns en enorm och potentiellt farlig politisk sprängkraft i detta, säger Andreas Ekström.

– Digital transformation behöver nu ligga högt på ledningsgruppernas agenda, vilket betyder ett ökat fokus på att förändra både organisation, arbetssätt och tekniska förutsättningar till att ta vara på möjligheter att förbättra kundupplevelsen och effektivisera den befintliga affären, men framförallt skapa nya affärer i en globaliserad och digitaliserad värld, menar Darja Isaksson.

– Närmsta åren kommer att fyllas med åtgärder hur vi kan förhålla oss till klimatavtalet från klimatförhandlingarna i Paris. En högst trolig utveckling är att vi kommer se flera politiska restriktioner för olika branscher. Fokus kommer vara på innovationer i allt från material till affärsmodeller. Vi går även in naturligt i den ”inkopplade ekonomin”. Fortsatt snabb utveckling av internet och mobilitet i staden, trafiken, byggnader, arbetsplatser, människor – alltmer är nu ihopkopplat med varandra. Med det sagt ser omgivningen lika ut som idag, men vi kommer ha en parallell självklar verklighet i Internet, förutspår Diana Uppman.

– De nya trenderna inom näringslivet är många och täcker in alla aspekter av att driva och utveckla företag. Detta sagt, utifrån mitt perspektiv kring trender, teknik, investeringar och affärer så ser jag just nu hos många företag en lätt schizofren inställning till utvecklingen i affärsvärlden. Företagen har till slut insett att teknikutvecklingen (och då främst digitaliseringen) i allra högsta grad är en realitet, och att denna utveckling sker oberoende av om man som företag väljer att delta eller inte. Med andra ord så känner sig många företag tvingade att på olika sätt visa till exempel aktiemarknaden att de är proaktiva och nytänkande, säger Nicklas Bergman.

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2