Bättre karriär med korrekt grammatik

Att vara noggrann med grammatiken är inte längre något som bara petiga svensklärare lägger vikt vid. Det visar en undersökning som nyligen publicerades på Harvard Business Reviews hemsida. Undersökningen baseras på hur karriärerna förlupit under en tioårsperiod för 100 LinkedIn-profiler med liknande bakgrund. Undersökningen visade att de som inte lyckats nå någon chefsposition hade två och en halv gånger fler grammatiska fel än de som avancerat till chefspositioner.
Undersökningen visade även att de med få grammatiska fel i sin presentation hade blivit befordrade oftare. De som bara blivit befordrade en till fyra gånger under tioårsperioden hade 45 procent fler fel än de som blivit befordrade sex till nio gånger.
De med många grammatiska fel tenderade även att byta jobb betydligt mer sällan. De som hade stannat kvar på samma företag under perioden hade 20 procent fler fel än de som bytt arbetsplats sex gånger.

Även om urvalet är för litet för att man ska kunna hävda att det finns något kausalt sammanband mellan grammatik och karriär, så verkar grammatik vara en markör hur karriären ser ut. God grammatik kan tyda på att personen innehar flera, för arbetsgivarna, värdefulla egenskaper. Uppmärksamhet på detaljer: människor som bryr sig om sitt skrivande visar trovärdighet, professionalism och noggrannhet i sitt arbete.
Kritiskt tänkande: att veta hur man formar en grammatiskt korrekt mening indikerar att du också kan analysera och förklara komplexa problem.
Intellektuell fallenhet: om du inte lärt dig skillnaden mellan "de" och "dem", särskilt när svaret är långt ifrån ogooglebart, kan det få en arbetsgivare att undra: Vad mer kan den här personen ha misslyckats lära sig?"

Såväl arbetsgivare som arbetssökande bör alltså vara noggranna med grammatiken.

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2