Rationalitet vs. magkänsla!

Ari Riabacke

Vad är det som styr vårt beslutsfattande och hur kan vi göra det bättre?

Vad ska jag ha på mig idag? Vilken bil ska jag köpa? Vem ska jag gifta mig med? Vad vill jag med mitt liv – och varför?
Vi ställs varje dag inför ett stort antal beslut, stora som små. De små tar vi på ”volley”, medan många av de större tenderar att bli s.k. beslutsproblem. De större besluten kräver nämligen tid, engagemang och analyserande då det helst inte ska bli fel. Men tänk om jag tar fel beslut? Kanske det är bättre att helt låta bli, jag menar då har ju inte jag gjort något fel – eller?

Fint att vara rationell

Ända sedan den forna antiken har vi haft en idé om att vi människor är rationella och att det är det som särskiljer oss från andra arter. Rationalitet har alltid stått högt i kurs. Att agera känslomässigt har däremot inte alltid betraktats som särskilt salongsfähigt, i synnerhet inte i beslutsfattarsammanhang. Know your numbers, håll dig till fakta, inget flum tack.

Vi har länge levt i tron att vi går analytiskt tillväga när vi fattar beslut, att vi väger fördelar mot nackdelar och sen väljer det bästa alternativet. Det har dock visat sig att så inte är fallet. Redan på det språkliga planet går många av oss bort sig och när det gäller frågor om livet i stort så finns mycket att lära. Hur kommer det sig t.ex. att vi uppfattar halvtomt som mindre än halvfullt, vad är det som ligger bakom att människor tar mer riskfyllda beslut efter att de sett attraktiva bilder på det motsatta könet, och varför lägger vi lägger oproportionerligt mycket tid på jobbet om familjen är det viktigaste för oss?

Rationalitet vs. magkänsla

Förmågan att fatta snabba och välgrundade beslut blir allt viktigare i en värld som präglas av stora förändringar och mängder av information. Tiden är dock en bristvara i denna värld, liksom utbildning i att fatta beslut. Resultatet blir då att när beslutsproblemen blir oss övermäktiga så litar vi många gånger mer på magkänslan än vår förmåga att vara rationella.
Forskningen visar dock på en rad exempel där vår magkänsla stjälper istället för hjälper. Anledningen till detta är bland annat att vi tolkar tillgänglig information i skenet av våra tidigare erfarenheter, som kanske inte är relevanta i det aktuella fallet, vilket i sin tur kan leda till att vi känner att ”fel saker är rätt”. Som ni säkert börjat misstänka så är vi människor på det stora hela måttligt rationella. Vi är helt enkelt människor, behäftade med mänskliga egenskaper – big surprise!

Underliggande mekanismer

För att fatta bättre beslut behöver vi lära oss mer om oss själva och vilka underliggande mekanismer som styr vårt beslutsfattande. Vi bör t.ex. känna till att beslut alltid sker i ett sammanhang – inga beslut sker i ett vakuum.
Att skilja sig t.ex. har många gånger visat sig vara ”enklare” om man har träffat någon ny att jämföra den gamla med, annars hamnar man i det obehagliga man vet man har men inte vad man får-läget. Är det sen dags att köpa kista till någon som gått bort så visar det sig förbluffande ofta att vare sig den billigaste eller dyraste faller i smaken, istället köper man – rätt gissat! – mittemellanalternativet.

Hur kan vi göra för att fatta bättre beslut?

Stanna upp och tänk efter stund – när är du rationell och när går du på magkänsla? Var du rationell eller gick du på magkänsla när du valde partner? Är det magen eller intellektet som kommer att fälla avgörandet när du röstar i höstens val? Det är viktigt att vi själva förstår när vi är det ena och när vi är det andra. Och sist men inte minst, prova att flytta fokus från beslutsproblem till beslutsmöjligheter. För som med allt annat här i livet, tycker man att det är roligt så blir det också bra!

Beslutsfattartips:

  • Ställ frågan om du är motiverad att se vissa saker och utesluta andra i en situation, vi har nämligen ofta en agenda som t.o.m. är dold för oss själva.
  • Prata med andra som inte har samma motiv och förväntningar, omge dig med oliktänkare.
  • Försök vara medveten om hur du är påverkad av tidigare erfarenheter.
  • Ta fram strukturerat beslutsunderlag när situationen kräver det.
  • Kombinera känsla och rationalitet på ett medvetet sätt. Var dock uppmärksam på att båda dessa kan föra oss på villovägar – om vi använder den ena utan den andra!

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2