Gästkrönika: Birgitta Ohlsson – Om Europas framtid

För att främja en levande debatt har vi på Talarforum, utan att ta ställning i sakfrågorna, ett återkommande inslag i vårt inspirationsbrev där vi låter en aktiv politiker få plats med en gästkrönika. I detta nummer är det Birgitta Ohlssons tur.

”Europa är inte en grönsaksaffär - det är ett politiskt uppdrag”.
Så skrev den tyske fackföreningsmannen Ludwig Rosenberg. Och i en tid, där partier till höger och vänster tävlar i att toppa varandra i EU-skepticism behöver Europa mer än någonsin värna sin grund.

I bekvämlighetens, passivitetens och historielöshetens tidevarv borde varningsklockorna ha ringt starkt för många inför Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014. För i den djupa ekonomiska krisens kölvatten har en värderingskris följt, där vi år 2014 har lika många folkvalda rasistiska partier i våra nationella parlament som på 1940-talet. Och med facit efter Europaparlamentsvalet har olika nyanser av brunt också ökat i Bryssel.

Ibland kan en släkt illustrera mer om Europas utmaningar än skolans samhällskunskapsböcker eller glassiga broschyrer från EU-kommissionen.

Min dotter heter Stella Betty Hannah.

Stella - för att hon är min och sin pappas efterlängtade stjärna.

Betty - efter sin mormors mamma Betty Gustafsson. Flickan född i fattigbyn Manjaur i norra Sverige på gränsen mellan Lappland och Västerbotten. Hon som gick i skolan ett par terminer, började arbeta alldeles för ung och knappt lämnade bygden under sin livstid. Betty som föddes precis åren innan första världskriget bröt ut och i ett Sverige där kvinnor fortfarande saknade rösträtt. Europa med dess krig, förtryck och snabba politiska vindlingar var långt borta för henne.

Hannah - efter sin farfars mamma Hannah Frydman. Hannah som betyder nåd på hebreiska. En ung judisk kvinna född i Odessa - en stad som inom loppet av bara hennes egen livstid hann vara under såväl ryskt, rumänskt som ukrainskt styre. Hannah som överlevde Förintelsen, levde vidare i Polen och sedan blev statslös flykting i svenska Malmö efter att den polska kommunistregimen kastade ut landets judar i slutet av 1960-talet. Europa med dess krig, förtryck och snabba politiska vindlingar präglade hennes liv.

Genom min dotter Stellas släkt på min sida i familjen vindlar ett Sverige som gjort en enastående frihetsresa på bara 100 år, där liberala reformer om frihandel redan på 1800-talet följdes av allmän folkskola för alla barn 1842, rösträtt för kvinnor 1921 och välfärdspolitik efter krigsåren som möjliggjorde klassresor och Sveriges utveckling - från fattigdom till välfärdsstat.

Stellas släkt på sin pappas sida berättar om ett Europa som rest sig gång på gång, men också en släkt levt under kommunismens ok och som nästan utplånats helt av nazismen.

Men vi som värnar Europas värderingar vårdar också ekonomisk framgång. Europa står inför ett vägval. Den globala kartan angående tillväxt ritas om radikalt och det går snabbt. I dag står EU för en fjärdedel av världsekonomin. Fram till 2030 räknar man med att EU krympt till en åttondel av världsekonomin. 2050 beräknas EU bara att stå för drygt åtta procent.

Men trots att Europa nu genomlider den svåraste ekonomiska krisen sedan 1930-talets dagar finns det goda möjligheter att komma på rätt köl igen. Om vi gör rätt val. Politik är inte bara att vilja. Det är att våga välja också. Detta kräver en modern EU-budget som siktar på framtiden och inte femtiotalet. Det handlar om att låta vår handel växa utåt genom frihandelsavtal med länder som USA, Japan och Indien. Det handlar om att utveckla den inre marknaden som skapat miljoner nya europeiska jobb, tusentals nya företag och i dag når en halv miljard människor. Det handlar om att försvara, bevara och utveckla den fria rörligheten både inom och utanför Europa.

Men också att påminna om att vi behöver samarbeta mer i Europa för att lösa våra gemensamma utmaningar. Lär vi inte heller våra barn deras egen historia så är det omöjligt att skapa denna gemensamma berättelse. En berättelse som just nu känns mer angelägen än på mycket länge.

Birgitta Ohlsson,
EU-minister (fp)

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2