Har du problem med din sömn?

Christer Thernfrid

Besvär med sömnen är idag ett av våra stora folkhälsoproblem.

Sömnbesvär kan innebära svårt att somna, flera nattliga uppvaknanden med svårigheter att somna om, samt alltför tidigt morgonuppvaknande. Som en konsekvens av den dåliga nattsömnen får man en sämre dagtidsfunktion med negativt påverkad livskvalitet både i ett kort som långt perspektiv.

Vanliga symtom på dålig sömn är trötthet, sömnighet, oro, dålig koncentration, irritabilitet, aggressivitet. Har individen besvärats av sömnstörning under längre tid kan även oro, ångest, samt nedstämdhet förekomma.

Sömnstörning som pågått under längre tid (månader-år) ökar risken påtagligt för hjärt-och kärlsjukdomar som högt blodtryck, hjärtinfarkt samt stroke.

Sömnproblem är dock inte alltid anledning att man ska börja medicinera med sömntabletter

Det menar Christer Thernfrid som är specialistläkare inom sömnens funktion med mångårig erfarenhet såväl kliniskt som forskningsmässigt.

Givetvis kan den inledande fasen vid behandling av sömnbesvär kräva en kortare tid med sömnmedicin för att komma i fas, men på sikt är det viktigt att fokusera på hur omgivningsfaktorer och individens eget beteende påverkar förmågan att sova gott på ett negativt sätt. Således ska fokus i behandlingsstrategin inte läggas på att behandla individens symtom utan bakomliggande orsaker till sömnbesvären. De allra flesta sömnproblem beror inte på någon underliggande sjukdom utan förklaras av stressbetingade omgivningsfaktorer som kan finnas såväl på arbetet som på fritiden.

Stress är den i särklass vanligaste orsaken till att sömnen blir störd

Då individen blir stressad ökar nivåerna av kortisol i blodet vilket speedar upp individen med svårigheter att slappna av vilket är en förutsättning för att sova gott.

För att ta reda på underliggande orsaker till sömnbesvären börjar man alltid med att gå igenom individens sömnhygieniska faktorer.

Vad innebär sömnhygien?

Beskrivs som grundläggande basala råd avseende individens generella levnadsvanor där målet är att uppnå en kvalitativt bra sömn för att undvika sömnbesvär och dagtidssymtom både på kort och lång sikt.

 1. Bekväm säng, mörkt, tyst och svalt (16-18 C)
 2. Regelbundna sänggående och uppstigandetider
 3. Tillgodose mycket dagsljus
 4. Börja varva ner någon timme innan läggdags
 5. Använd inte mobiler/skärmar tätt inpå sänggåendet
 6. Undvik stress och oro inför sänggåendet
 7. Lägg dig inte hungrig, ät ett lätt kvällsmål
 8. Varmt bad eller dusch innan sänggåendet
 9. Om du inte somnar, gå upp, gör någonting annat
 10. Koffein, energidrycker och choklad kan störa sömnen
 11. Alkohol, nikotin och läkemedel påverkar sömnen
 12. Motionera regelbundet, ej för sent på kvällen

Genom att följa de sömnhygieniska råden gör den enskilde individen en god investering i såväl kroppslig som mental hälsa.

Således är en god sömn en förutsättning för en god livskvalité, både i det korta och långa loppet.

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2