Gästkrönika: Gudrun Schyman - Det är nu det händer

Gudrun Schyman

Hur ser den politiska framtiden ut? Vad kommer att hända med parlamentarismen och demokratin? Gudrun Schyman har en vision för det framtida Sverige. För att främja en levande debatt har vi på Talarforum, utan att ta ställning i sakfrågorna, ett återkommande inslag i vårt inspirationsbrev där vi låter en aktiv politiker få plats med en gästkrönika. I detta nummer är det Gudrun Schymans tur.

Just nu sker det ett intressant skifte. Intresset för feminismen som bärare av en nödvändig samhällsförändring växer lavinartat. I alla åldrar men mest hos unga. Fler ser att en typ av diskriminering inte kommer ensam.

Unga feminister, som organisation, har på kort tid mer än fördubblat sitt medlemsantal. Själv är jag inbokad på möten långt in på hösten.

Det händer något och det händer NU. En framåtrörelse som utmanar den bakåtrörelse som nationalsocialistiska och fascistiska krafter står för. Om tio år kommer det som sker nu beskrivas som början på ett ideologiskt skifte. En omsvängning baserad på en växande medvetenhet om behovet av helhet och sammanhang. Och insikter om att grundläggande brister i vårt demokratiska system; mäns makt på kvinnors bekostnad och omfattande diskriminering utifrån etnicitet, sexualitet och funktionalitet, måste definieras som strukturella samhällsproblem, inte individuella tillkortakommanden. Och en medvetenhet att det måste mötas med strukturella reformer och lagstiftning.

Vi talar om kunskap som länge betraktats som ett särintresse men som nu erkänns som grund för politisk organisering och parlamentariskt arbete. Vi ser hur politiken vidgas och demokratin vitaliseras.

Det händer NU. Om ytterligare tio år kommer historiebeskrivningen tala om det som nu sker, som början på ett paradigmskifte. Från dominans och konkurrens, till balans och samarbete. Tiden då vi växte som människor. Allt utifrån en ökad förståelse av samhällets komplexitet och vårt gemensamma beroende.

Historien börjar inte nu, men det vi nu har i vår hand är framtidens historia. Jag är väldigt optimistisk. Jag är helt övertygad om att det är kärleken och hoppet som förenar oss, inte rädslan och hatet.

Gudrun Schyman

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2