På jakt efter syftet

Gustav Stenbeck

I ett allt mer kunskapsintensivt näringsliv handlar bolagens överlevnad om att attrahera och behålla de bästa talangerna. Utan bra arbetskraft lider din produkt eller tjänst och i förlängningen kommer du få svårt att överleva då kunderna kommer välja bättre alternativ. Logiken om att arbetskraften är bolagets största tillgång har alltid varit sann, det är ju tom en klyscha: ”De anställda är bolagets största tillgång”. Men idag är konkurrensen global och västvärldens bolag ligger högt upp i värdekedjan vilket ställer historiskt höga krav på arbetskraften. Klyschan stämmer.

Bolag har historiskt oftast konkurrerat med lön, förmåner och möjligheten att få arbeta för globala och kända varumärken. Det stämmer till viss grad fortfarande men det är något som håller på att förändras. Undersökningar visar att lön glider ner på listorna över det arbetskraften värdesätter mest i sitt arbetsliv. Upp kommer istället mjuka faktorer som trivsel, arbetsuppgifter och något som svårdefinierat som ”syfte”.

Här kommer hållbarhet in i bilden. I hållbarhet kan alla bolag hitta sitt syfte. Vi är alla överens om att vi står inför enorma globala utmaningar i form av klimatförändringar, korruption, artutrotning och vattenbrist – bara för att nämna några. När alla är överens är det enkelt att försöka göra frågan till sin. Men långt ifrån alla går långt nog för att verkligen skapa syftet i sin organisation.

Adidas har beslutat att endast använda återvunnen plast i alla sina polyester-produkter inom de närmsta fem åren. Senast 2024 ska ny plast vara utfasad ur produktionen och vi vet att det går bolag. Adidas sålde under 2017 över 1 miljon träningsskor av återvunnen plast och det Chilenska bolaget Karün gör idag solglasögon av återvunna fisknät.

Bolag som svenska Worldfavor gör det möjligt att inte bara hålla koll på sitt eget hållbarhetsarbete, utan även hela sin leverantörskedjas. På detta sätt kan bolagen aktivt motverka korruption och andra övertramp i leverantörsledet. De kan helt enkelt undvika att köpa sig problem.

Företag som gör världen bättre när de säljer sin tjänst eller sina produkter blir vinnare. Målet är inte längre att göra sin verksamhet mindre hålldålig. Det är att göra sin verksamhet hållbättre. När du på ett förtroendefullt sätt kan säga att dina produkter gör världen bättre har du skapat ett syfte.

Hållbarhet har länge definierats som en ”triple bottom line” – People, Planet Profit. Tre ”P” som är lätta att komma ihåg och som sammantaget ska definiera det hållbättre bolaget. Jag tycker det är dags att vi skapar en ”quadruple bottom line” och lägger till ett fjärde ”P”. Bolag idag måste jobba med People, Planet, Profit och Purpose.

Artikelförfattare: Gustav Stenbeck

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2