Klimat & hållbarhet: Nytt årtionde, nya mål

Mattias Goldmann

Många företag och kommuner är nu i processen att formulera nya klimat- och hållbarhetsmål, eftersom de befintliga löper ut 2020. Andra slår nu för första gången fast konkreta mål för sin verksamhet. Mattias Goldmann, chief sustainability officer på Sweco och utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige ger här fem inspel på vad som är viktigt att tänka på.

1. Var en del av lösningen.

Sverige som nation ska vara klimatneutralt 2045 och till 2030 minska transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent jämfört med år 2010. Varje mål som är svagare, senare eller mer diffust än dessa innebär att din verksamhet är en del av problemet – och att ni troligen själva får problem när staten ska uppfylla sitt mål eftersom ni har högre utsläpp än landet tänker tillåta.

2. Vidga din avgränsning.

Många verksamheter har sin största påverkan på klimat och miljö utanför sitt formella ansvar; en bils största utsläpp sker när den körs, en tröjas klimatpåverkan beror på hur ofta och hur varmt den tvättas en restaurangs viktigaste klimatinsats kan vara att servera mindre rött kött och minska på matsvinnet. Tidigare valde många att inte sätta mål för dessa delar utifrån att det är kundens ansvar – för 2030 inkluderar allt fler detta för att vara maximalt relevanta i arbetet.

3. Koppla till andra mål.

Sverige har 16 miljömål och på FN-nivå har vi enats om 17 globala hållbara utvecklingsmål, SDG. Granska vilka av dem som är relevanta för din verksamhet och koppla dem till klimat, eftersom det för t.ex. biologisk mångfald eller fattigdomsbekämpning är helt avgörande att vi klarar klimatkrisen.

4. Sätt delmål.

2030 eller 2045 känns långt borta; många företag kan ha bytt ägare och ledning innan dess och många politiska skiften kan ha skett. Därför är det viktigt med konkreta delmål längs vägen, gärna år för år så att de naturligt kommer in i verksamhetsplaner, budget och personliga ansvarsområden.

5. Kommunicera och fira.

Ett bra sätt att visa att ni tar klimat och hållbarhet på allvar är att kommunicera målen – då binder ni er vid rodret och får svårare att backa. Erkänn också att målen kan vara svåra att nå, och att ni inte klarar det själva; sträck ut handen till kunder, underleverantörer och försäljningsställen eller motsvarande att samarbeta om att klara utmaningen. Och kanske det svåraste av allt för oss nordbor; fira framgångar för det föder nya framgångar!

Läs mer om Mattias Goldmann

Mattias Goldmann är chief sustainability officer på Sweco. Han är även talare och moderator inom klimat, energi och hållbarhet. 2016 utnämndes han till Mäktigast i Hållbarhetssverige, och 2017 dubbades Mattias till riddare för sitt klimatarbete av franska regeringen.

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2