Forskning visar: Emotionellt Ledarskap leder till framgång i affärsvärlden

När Daniel Goleman presenterade sin teori om EQ (emotionell intelligens) slog det ner som en bomb. Mångas första reaktion var att det bara var att ”ett påhitt”, för att sedan bytas ut till att det var någonting de ”vetat om hela tiden”. Samma bemötande möttes Goleman och hans kollegor av när de för något år sedan presentade sin senaste upptäckt om Emotionellt Ledarskap. Det var resultatet av flera års forskning som visade vikten av chefers och ledares humör för att skapa en bra och framgångsrik organisation och forskningens slutsatser publicerades i Harvard Business Review.

En chefs humör och beteende smittar av sig ner i hela organisationen. En ledare med hög emotionell intelligens skapar en arbetsmiljö med hälsosamt risktagande samt informations- och kunskapsspridning. En chef med låg emotionell intelligens skapar däremot en organisation fylld med rädsla och oro.
Något som alltså borde stå högt upp på en chefs prioriteringslista är Emotionellt Ledarskap. En chef måste se till att han eller hon är på ett genomgående ärligt optimistiskt och energirikt humör. Samt att han eller hon genom sina handlingar skapar ett klimat som gör att medarbetarna följer det positiva beteendet. Alla kan ha en dålig period men överlag måste en chef ägna sig mer tid åt Emotionellt Ledarskap för att kunna ta sin organisation till toppresultat.
För att underlätta för chefer att kunna plocka fram sina emotionella färdigheter har Goleman även forskat fram ett femstegsprogram för att förbättra det emotionella ledarskapet och på så sätt även förbättra hela organisationens resultat. Det handlar om att 1. föreställa sig sitt ideal-jag 2. se sitt jag-idag som andra uppfattar sig 3. ta fram en taktik för att komma från sitt jag-idag till sitt ideal-jag 4. arbeta med att få förändringen att hålla 5. ta hjälp från andra.

Vem vill jag vara?

För att påbörja arbetet med ditt emotionella ledarskap måste du bestämma dig för hur du vill bli. Vad är ditt ideal-jag? Här kan det privata och professionella flyta ihop. Det handlar om att kunna visualisera det bästa livet du kan tänka dig, livet där allt går din väg: ”Vad kommer du att arbeta med”, ”Var kommer du att bo”, ”Vem kommer du att leva med”, ”Hur kommer detta att kännas” et cetera.

Vem är jag nu?

Nästa steg är att se din ledarstil som andra ser dig genom att samla feedback från kollegor, chefer och underordnade. Detta kan vara både svårt och riskfyllt. Svårt eftersom få vågar säga vad de verkligen tycker och riskfyllt eftersom det du får reda på kan svida och paralysera dig. Men det handlar inte enbart om att lokalisera dina svagheter. Att identifiera dina styrkor är minst lika viktigt. Att hitta var ditt jag överlappar med ditt ideal-jag ger dig positiv energi att fortsätta att arbeta med dina svagheter.

Hur gör jag förändringen?

Varje förändringsprocess är som varje människa: unik. Vad som är rätt metod för en person kan vara fel för en annan. Men gemensamt är att fortsätta låta kollegor, chefer och underordnade utvärdera dig samtidigt som du börjar arbeta med dig själv. Det kan du göra med allt från kurser i ledarskap och ägna kanske en timma om dagen åt självreflektion till att skaffa dig en mentor och hitta andra metoder att öva upp de färdigheter du behöver för att förändra ditt beteende och nå ditt ideal-jag.

Hur får jag förändringen att bestå?

Övning ger färdighet. Bara genom att upprepa ditt nya handlingsmönster kan du få det att bestå. Anledningen ligger på neurologisk nivå och handlar om att ge gärnan nya vägar att skapa nya vanor. Genom att medvetet handla som du vill, skapar du en vana som sedan kommer att bli en del av dig och till slut kommer att ske automatiskt utan att du behöver tänka på det.

Vem kan hjälpa mig?

Du kan inte förbättra din emotionella ledarstil utan hjälp från andra. Du inte bara övar med andra utan tillsammans bildar ni en miljö där förtroende och bekräftelse gör det möjligt att utvecklas. Själva gemenskapen bildar en kontext i vilken du kan förstå er utveckling och inse nyttan av vad ni lär er.

Vad forskning inom neurologi, psykologi och organisering visar är att Emotionellt Ledarskap är förutsättningarna för ett gott arbetsklimat, vilket i sin tur är förutsättningen för att organisationen ska lyckas. Ledares humör är vad som kan hjälpa och stjälpa en organisation, forskningen är tydlig på den punkten.

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2