7 steg som hjälper dig att hålla nyårslöftet

SMARTER-metoden är en metod i sju steg som hjälper dig att hålla ditt löfte.

De flesta av oss startar det nya året med att avge nyårslöften. Energin, viljan och motivationen är stark inför det nya året och den nya starten. För en stund är man övertygad att man kan nå dit. Men när veckorna övergår i månader, blir det allt tydligare att man egentligen inte har kommit någonstans. Livet, stressen och frestelser har ingripit.

Varför misslyckas då fler än nio av tio nyårslöften*?

Orsaken är att mål inte kan uppnås genom att drömma om dem i huvudet. Det skriver författaren R.L. Adams i Entrepreneur. Det som behövs är en ordentlig plan för att nå ett stort mål och lyckas med en förändring. Det gäller att sätta målen på rätt sätt och se till att de följs upp regelbundet.

Här är de 7 stegen

Här är de 7 stegen i "SMARTER"-metoden, enligt Entrepreneur:

1. (S)pecifikt mål
Det första steget är att vara väldigt specifik med din målsättning. Om du vill spara till en lägenhet; vilken summa ska du sikta på? Samma med viktnedgång; hur mycket vill du tappa? Skriv ner ditt mål och bryt ner det i mindre beståndsdelar. När målet är konkret och uttalat ökar chansen för att det blir verklighet.

2. (M)eningsfullt mål
Det är mycket lättare att nå ett mål när det känns meningsfullt, när målet är större än bara du. Kan du involvera dina vänner, eller någon allmännytta i ditt mål? "Skriv ner varför ditt mål är meningsfullt för dig. Gör det noggrant. Det måste ha en djupgående mening; annars kommer du inte att göra de uppoffringar som krävs" skriver Entrepreneur.

3. Välj mål som är utförbara - "(A)chievable"
Det är bra att ha höga målsättningar i livet. Men för att de ska vara genomförbart är ett knep att bryta ner drömmen i mindre, genomförbara delar. Du behöver alltså en detaljerad och tidsbunden plan - som måste följas.

4. Målet måste vara (R)elevant
Är ditt mål enigt med dina värderingar? Kommer det att bidra till självuppfyllelse? Om svaret är ja, då har du hittat ett relevant mål. "Om du innerst inne tycker att rika människor är oärliga, då kan det bli svårt för dig att uppfylla ett mål som gäller stora mängder pengar." Ta en stund och skriv ner dina värderingar, så kommer du lättare att förstå vad som är ett relevant mål för dig.

5. Målet måste vara (T)idsbundet
Vi har bara en begränsad tid att uppfylla mål, använd det som bränsle. Samla på dig disciplinen att hålla dig till tidsramen för ditt mål. Uppfyllda delmål ökar motivationen: Om du vill gå ner 6 kilo under året, måste du se till att du tappa minst 0.5 kilo per månad. Samma princip gäller för alla mål.

6. Du bör (E)valuera dina framsteg
Ju noggrannare du följer upp och utvärderar dina framsteg, desto mer sannolikt är det att du uppnår målet. Det är bra att göra en utvärdering dagligen eller veckovis. Det ger dig en överblick, och möjligheten att justera din insats.

7. (R)evidera din metod för att nå målet
Det är oerhört viktigt att justera din insats efter omständigheterna. Om du hamnar efter din ursprungliga plan, måste du se till att öka takten så att du kommer ikapp.

"Våra mål är som att flyga ett plan", skriver Entrepreneur. För att nå slutdestinationen, måste man veta vart man ska och vart man befinner sig för tillfället. Sen låter man autopiloten styra och gör små justeringar på vägen när turbulensen och stormen slår till, håll ut så kommer du till slut nå det långsiktiga målet.

Det låter enkelt, men utmaningen är att verkligen genomföra det. Du är på god väg att uppfylla ditt stora mål. LYCKA TILL!

*Visar en studie från University of Scranton, skriver Entrepreneur. Samma studie visar att en tredjedel av nyårslöftena har misslyckats redan efter en månad. Efter ett halvår har 54 procent gett upp.

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2