Anna Rosengren

Anna Rosengren

Välbefinnande och ledarskap

Globalt engagerad samhällsutvecklande ledarskaps- och organisationskonsult med fokus på transformation av etiken i vårt sätt att arbeta med hållbart ledarskap och välbefinnande för individer, arbetsplatser, samhällen och planeter.

Anna Rosengren har över 20 års bred och djup erfarenhet av att ge både enkel och upplyftande inspiration samt att designa och leda fördjupande utbildningsprogram som transformerar mänskliga mindsets, kulturer och strukturer. Under åren har Anna arbetat både nationellt och internationellt med ledare och grupper i både stora och små organisationer i näringslivet såväl som i kommuner, landsting, länsstyrelser, trossamfund, intresseorganisationer och föreningar. Anna skapar och leder också gränsöverskridande möten mellan nätverk, organisationer och sammanhang på makronivå. Alla insatser bygger på interaktivitet och inkluderar dokumentation.

Annas grundläggande modell för välbefinnande innebär nio dimensioner, som alla väger lika tungt: ekonomi, ledarskap, utveckling, delaktighet, mångfald, miljö, hälsa, tidsanvändning och inre välbefinnande. Dessa dimensioner bildar en helhet och gör det betydligt enklare, roligare, effektivare och mer hållbart att arbeta med allt från personlig utveckling och ledarutveckling till systematiskt arbetsmiljöarbete eller de globala målen.

Modellen, som bygger på gedigen forskning, grundas på principerna bakom GNH, Gross National Happiness, d.v.s. Bruttonationallycka, som är landet Bhutans alternativ till Bruttonationalprodukt. I den svenska tappningen, som Anna är med och utvecklar, går de nu även att kartlägga och mäta för såväl individer, som för arbetsplatser/organisationer och för samhällen.

Exempel på innehåll för inspiration, fördjupande workshops/utbildningar eller längre processer;
• GNH, Gross National Happiness index och kartläggning
• Globalt värdiga visioner och värdegrunder
• Hållbart mänskligt ledarskap
• Välbefinnande för hela människan
• Mindsets, medvetande och mognad
• Självledarskap och självorganisering
• Hållbart medarbetarskap, tillit och öppenhet
• Transformation, innovation, förändring och kreativitet
• Beslutsmetoder och beslutsprocesser
• Kvalitetsledning och systematiskt arbetsmiljöarbete
• Möten mellan världsbilder, arbetssätt och kulturer
• Konflikthantering och medling
• Globala målen - effektivare, enklare, roligare
• Hållbar utveckling - att vara en globalt medveten samhällsaktör
• Open space och andra metoder för samhällsutvecklande möten

Anna som föreläsare och utbildare beskrivs som en öppen, engagerande, kompetent och fördjupande inspiratör med stor värme och lättsam humor.

Pressbilder

Anna Rosengren

Anna Rosengren

Mångfald

Medarbetare & Team

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Boka en talare

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2